Demonstrátoraink

Titkár


Boros Réka
 vagyok, negyedéves joghallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon. Az érettségit követően Angliában kezdtem meg a tanulmányaimat a University of Warwick jogász szakán, azonban fél évvel később hazajöttem, hogy inkább Budapesten végezzem el az egyetemet, és így itthon is praktizálhassak.

Az első szemeszterben felvételt nyertem a Bibó István Szakkollégiumba, ahol tagja lettem a Civilisztika Műhelynek. A Polgári Jogi Tudományos Diákkör (a továbbiakban: PJ TDK) által szervezett programokat 2015 óta látogatom rendszeresen, továbbá a 2016/17-es és a 2017/18-as tanévben a Polgári Jogi Tanszék demonstrátorává neveztek ki. A PJ TDK tagságom során számos rendkívül színes programon vehettem részt, így például perszimuláción a BKKB-n, kártérítési jogi konferencián Bécsben, valamint a IX. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen Szegeden.

A PJ TDK titkári pozícióját 2017 márciusa óta töltöm be. Elsődleges célom az elődjeim által lefektetett alapok megerősítése, a PJ TDK fejlesztése, a tagok közösségének építése. E célokat minél több szakmai és közösségi programmal kívánom elérni, így folytatjuk a tavaly sikeresen újraindított nem vagyoni kártérítési projektet, elkezdjük egy ingatlanjogi jogklinika felállítását, polgári jogi vonatkozású versenyeket és kvízjátékokat szervezünk, továbbá orientációs és csapatépítő alkalmakat, hogy régi és számos új tagunk is jobban megismerhesse egymást.

 

 

Titkárhelyettes

Tran Róbert

Albert Lili vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves hallgatója. Az idei a második alkalom, hogy demonstrátornak jelentkeztem. Az első évtől kezdve nyilvánvaló volt számomra, hogy magánjoggal szeretnék foglalkozni. A polgári jog versenyjogi vonatkozása vonz a legjobban, azonban a nemzetközi magánjog is érdekel. A Humboldt Egyetemen eltöltendő Erasmusos félévnek és a Göttingeni részképzésnek köszönhetően a német polgári jogba is alaposabb betekintést nyerhettem.

 

A nevem Bangó Henrietta, negyedik éve vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi kar Jogász képzés hallgatója, emellett fél éve a Polgári Jogi Tudományos Diákkör tagja és az idei évtől kezdődően a Polgári Jogi Tanszék demonstrátora.

Az elmúlt 4 év során szereztem meg első diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi kar Társadalmi tanulmányok szakon, ez idő alatt szakkollégista voltam, részt vettem a HÖK munkájában és elkezdtem dolgozni egy polgárjogi irodában. A szakmai részen túl balett és operarajongó vagyok, szabadidőmben pedig festek és rajzolok.

Ezalatt a pár év alatt jöttem rá arra, hogy számomra a jogágak közül a polgárjog a legvonzóbb, ezért kezdtem el TDK-ra járni és ezért szerződtem le egy ezzel a területtel foglalkozó ügyvédi irodához, ahol jelenleg gyakornok vagyok. Az évfolyamdolgozatomat is ehhez a területhez kapcsolódó témában írtam. Az első szakomon a gazdaságpolitika érdekelt a legjobban, amit tudományos szinten össze lehet kapcsolni a polgárjoggal, ahogyan azt tettem is az évfolyamdolgozatom megírása folyamán. Ennek oka folytán a polgárjogon belül is a gazdasághoz kapcsolódó gazdasági jog, versenyjog és a kötelmi jog érdekel a legjobban.

Dunka Sarolta Noémi vagyok, negyedéves joghallgató. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tudományos Diákköréhez 2016. szeptemberében csatlakoztam és immáron egy éve veszek részt a Polgári Jogi Tanszék munkájában, mint demonstrátor. Már másodéves koromban is komolyan gondolkodtam azon, hogy aktívan részt vegyek Diákkör munkájában, azonban az elhatározást csak egy évvel később követte a tett. Demonstrátorként lehetőségem nyílik elmélyíteni a tudásomat, megismerkedhetek a szakmai nagyjaival és bepillantást nyerhetek a polgári jog határterületeibe. A polgári jogon belül főként a társasági jog áll közel a szívemhez, valamint olyan nemzetközi vonatkozású kérdések, mint a társasági jogok versenye és a társasági jogi szabályozása, valamint forrásai.

 

Gelencsér Adél

Hevesi-Tóth Mirtill vagyok. Idén kezdtem meg az egyetemen harmadéves tanulmányaimat.
Egy fél éve járok rendszeresen a Polgári Jogi TDK üléseire.
A TDK-n keresztül az általános tanulnivalókon kívül lehetőségem volt egyéb számomra újdonságot jelentő ismerettel találkozni, emellett pedig egy nagyon jó közösséget ismerhettem meg. Ebben az évben jelentkeztem először demonstrátornak, mert az idei évre körvonalazódott számomra, hogy a polgári jog valamely területével szeretnék a későbbiekben foglalkozni. Az elmúlt időben leginkább a személyiségi jogok témaköre, és a családjog foglalkoztatott, valamint a polgári jognak az orvosi eljárásokkal kapcsolatos vonatkozásai.

H. Kovács Dénes

Hován Blanka vagyok. Immár második éve a Polgári Jogi Tanszék demonstrátora.

Jogi tanulmányaim során már korán a polgári jog került érdeklődésem középpontjába. Ezen belül leginkább a társasági jog, versenyjog és az energiajog foglalkoztat.

A TDK életében azért szerettem volna részt venni, mert remek lehetőséget teremt a kötelező polgári jogi tárgyakon túl tudásunk elmélyítésére, és a jogágon belüli specializáció fele orientálódásban.

Az egyik TDK ülésen elhangzottak inspirálták az évfolyamdolgozatomat is, melyben kötelmi jogi szempontból vizsgáltam a közszolgáltatási szerződéseket, különös tekintettel a hazai energetikai szektorra.

 

Kiss Botond József

Klément Gergő

Kolláth Mihály Gábornak hívnak, idén kezdem meg negyedik évemet karunk jogász képzésén, valamint harmadik évemet a politológia alapképzésen. Tanulmányaim első évében felvételt nyertem a Joghallgatók Önképző Szervezetébe, ahol a Civilisztika Tagozat tagja lettem. Egyetemi éveim első napjai óta gyakran jártam a Polgári Jogi Tudományos Diákkör által szervezett előadásokra, 2016 szeptembere óta pedig a Diákkör tagjaként igyekszem elmélyíteni tudásom a polgári jog területén. Elsősorban a társasági jog, a versenyjog, kártérítési jog valamint a szellemi alkotások joga érdekel, ezekkel a témákkal szeretnék a jövőben foglalkozni.

 

Kósa Dorottya 

Mohai Rebeka vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves hallgatója. Azon szerencsések közé tartozom, akik egyetemi pályájuk során nagyon hamar rátaláltak arra a jogterületre amivel a későbbiekben foglalkozni szeretnének. A polgári jogon belüli érdeklődésem fókuszpontja a kártérítési jog és a gazdasági társaságok joga. Emellett kifejezett informálódási elszántságot mutatok a sportjog területe iránt. Ezen entitást a római jognak köszönhetem, mely első évben megteremtette a szilárd alapokat polgári jogi tudásom bővítésére. Sportjogi érdeklődésem alapját a 10 éven át tartó élsport képezi, ám a későbbiekben a gazdasági társasági joggal, s az ehhez kapcsolódó, horizontális jogterületekkel áll szándékomban tevékenykedni. Elnyert Erasmus tanulmányutamnak köszönhetően az egyetem elvégzése után idegen nyelvű, kifejezetten olasz nyelvvel foglalkozó jogi munkával szeretnék foglalkozni.

 

Németh Szilárd

Rajczi Ágnes vagyok, harmadéves joghallgató. Az első év után világossá vált számomra, hogy a későbbiekben polgárjoggal szeretnék foglalkozni, ezért úgy gondoltam, a Polgári Jogi Tudományos Diákkör megfelelő hely arra, hogy kiegészítsem a tudásom, érdekes, új dolgokat tanuljak, szakmailag fejlődjek. Az előző szemeszterben kezdtem el látogatni az üléseket, amit egy nagyon jó döntésnek tartok, mert nemcsak színvonalas előadásokon és szakmai programokon vehettem részt, hanem azt is megtapasztalhattam, milyen érzés egy ennyire összetartó közösség tagja lenni. Idén demonstrátornak is jelentkeztem, szeretnék aktívan részt venni a közös munkában, és kihasználva a TDK adta lehetőségeket még jobban elmélyülni egy-egy témában.

 

Varga Kálmán harmadéves joghallgató vagyok, az előző tanév óta a Tudományos Diákkör tagja, illetve szeptember óta demonstrátor. Nem a polgári jog az egyetlen érdeklődési területem, de úgy gondolom, hogy ebben akarom leginkább elmélyíteni az ismereteimet. Ennek elősegítése érdekében korábban részt vettem a tanszék projektmunkájában illetve a Bibó István Szakkollégium keretein belül működő Civilisztika műhelynek vagyok a tagja. Fontos, hogy az egytemen megtaláljuk a szakmailag pezsgő közösségeket, számomra a PJ TDK mindenképp ilyen!

 

 

 

 

 

 

 

Varju Zita, ötödéves hallgató vagyok, 2016 ősze óta tevékenykedem a Tanszék demonstrátoraként. Már másodéven, az első polgári jogi előadások után nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a polgári jog felé szeretnék orientálódni későbbi tanulmányaim, illetve szakmai pályafutásom során. Harmadévesen kezdtem el a TDK üléseit rendszeresen látogatni, majd negyedévesen pályáztam először demonstrátori pozícióra. A polgári jogon belül a személyiségi jogok, valamint kötelmi jog fogott meg igazán. Úgy vélem, a TDK ülések merőben hozzájárultak szakmai tudásom mélyítéséhez és fejlesztéséhez.