Kari TDK Konferencia – Eredmények

Kari TDK Konferencia – Eredmények

2018. november 9-én 9:00-kor került megrendezésre a Kari TDK Konferencia Polgári Jogi Tagozata, melyen tizenöt versenyző mutatta be kutatási eredményeit.A kari forduló nyomán az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) az alábbi hallgatók képviselhetik Egyetemünket:
  • Pásztélyi Emese
  • Bihary Dániel
  • Szabó Bálint
  • Szécsényi Gergely
  • Kolláth Mihály Gábor
  • Tran Róbert
Gratulálunk a színvonalas előadásokhoz és sok sikert kívánunk az OTDK-ra kijutó hallgatóknak! 
Tovább
Bizalmi vagyonkezelés és családjog

Bizalmi vagyonkezelés és családjog

A Polgári Jogi TDK következő ülésének Dr. Subasicz Éva egyéni ügyvéd lesz a vendége, aki a bizalmi vagyonkezelésről fog előadást tartani!Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!Helyszín: ELTE ÁJK – I. tanteremIdőpont: 2018. november 15. 16:00
Tovább
The Development of the Elements of the Insurance Contra

The Development of the Elements of the Insurance Contra

A Polgári Jogi TDK következő ülésének vendége Sinem Ogis, az augsburgi egyetem PhD hallgatója lesz, aki a biztosítási jog világába kalauzol el minket!Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!Az előadás angol nyelvű. Az előadás helyszíne: Szladits Szeminárium
Tovább
Kari TDK Konferencia – Polgári Jogi Tagozat

Kari TDK Konferencia – Polgári Jogi Tagozat

2018. november 9-én kerül megrendezésre a Kari TDK Konferencia, melynek Polgári Jogi Tagozatára szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!MENETREND:9.00 – Bangó Henrietta: A Magáncsőd – Gyógyír a végrehajtás ellen(?)9.20 – Bihary Dániel Tamás: A szindikátus szerződés napjainkban9.40 – Gál Fanni: „Van-e jogom beleszólni?”, avagy a gyermek véleménynyilvánításhoz és meghallgatáshoz fűződő joga a New York-i Gyermekjogi Egyezmény alapján, különös tekintettel a Szolnoki Törvényszéken való érvényesülésükre10.00 – Huszár Daniella: A hozzátartozó elvesztése, illetve súlyos sérülése során fellépő igények megítélése a joggyakorlatban10.20 – Kolláth Mihály Gábor: A sajtó-helyreigazítás magyarországi kritikája a XXI. század technológiai változásainak tükrébenSzünet11.00 – Kósa Dorottya: Információhiányból eredő kockázatok kezelése a vállalatfelvásárlások során.11.20 – Pásztélyi Emese: Horizontális megállapodás vertikális segítséggel, avagy az A-B-C összejátszások11.40 – Süli Richárd Ferenc: Elismerhető-e a természet jogképessége?12.00 – Szabó Bálint: Az üzleti titok magánjogi védelme a 2016/943 irányelv átültetése után12.20 – Szelicsán-Szajáni Laura Erzsébet: Ásó, kapa, nagyharang? – A házasság felbontása MagyarországonSzünet13.00 – Szepesi Szonja: Közvetett áldozatok közvetlen sérelme – A hozzátartozói kárigények múltja, jelene és jövője13.20 – Takács Enikő Dominika: A gyógyulási esély elvesztése mint kár13.40 – Tran Róbert Péter: A jogalkotással okozott kárért való felelősség14.00 – Szécsényi Gergely: Az ingó tulajdonjog-fenntartás a nemzetközi jogegységesítő törekvések fényében14.20 – Szécsényi Gergely: A Familienpool mint a családi vagyon egyben tartásának és hosszútávú megőrzésének eszközeRÉSZVÉTEL IGAZOLÁSA:– ha valaki TDK-titkárként, versenyzőként vagy opponensként részt vesz valamelyik tagozat programjában, akkor ezzel a tagozat időtartamára eső óralátogatási kötelezettségét teljesíti; – ha valaki hallgatóságként vesz részt valamelyik tagozat ülésén, akkor ő ezzel abban az esetben teljesíti a tagozat időtartamára eső óralátogatási kötelezettségét, ha azon tanszék által szervezett tagozat ülésére megy, amelyik az adott szemináriumot szervezi.Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Tovább

Bemutatkozás

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör egy dinamikusan fejlődő diákszervezet, amely mind szakmai, mind közösségi téren kiemelkedő Karunkon. A Szladits Szeminárium ad otthont állandó üléseinknek minden csütörtök délután, amelyeken a polgári jog széles spektrumát lefedjük a meghívott előadóinknak köszönhetően, akik rendszerint érdekes és egyetemi tananyagon túlmutató előadásokkal készülnek. Az őszi szemeszterben szó lesz például az Európai Unió versenyképességéről és a szellemi alkotásokról, az új választottbírósági törvényről, fogyasztóvédelemről, faktoringról, versenyjogról. Emellett több olyan alkalmat is szervezünk, ahol az egyetem utáni pályaválasztási lehetőségekről és a jogi szakmán belüli piacképességről lesz szó.

A rendszeres üléseken kívül minden tavasszal ellátogatunk egy kártérítési jogi konferenciára Bécsbe, valamint részt veszünk az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity versenyen. A versenyeken túl szervezünk intézmény- és tárgyaláslátogatást, valamint perszimulációs lehetőségeket.

A szakmai eseményeken túl minél több közösségi programot szeretnénk biztosítani idén is, így például csapatépítő és orientációs hétvégét tartunk az új és régi TDK tagok számára.

Könyvtár