Orientációs Napok 2020

Orientációs Napok 2020

Kedves Elsőévesek! Először is szeretnénk Nektek gratulálni a sikeres felvételhez, és üdvözlünk Titeket az ELTE ÁJK-n! Az előző félév minden bizonnyal többszörösen is kihívás volt számotokra, az érettségi kihívásai mellett a veszélyhelyzettel is szembe kellett nézzetek; ennek ellenére is sikeresen teljesítettétek a célkitűzést. A vírushelyzet a mi Diákkörünk életében is sok változást hozott, ezek közül, amit Ti is érzékeltek ezen sorok olvasásakor, hogy az Orientációs Napok keretében nem tudunk személyesen is találkozni Veletek, nem tudunk a TDK-ról beszélni Nektek. De mivel is foglalkozik a Polgári Jogi Tudományos Diákkör? A TDK a kar Polgári Jogi Tanszékéhez kapcsolódik, és alapvetően a polgári joggal foglalkozó tudományos tevékenység, kutatás színtere, amelyben a Tanszék oktatói a mentorszerepet töltik be. A polgári jog a jogi karon oktatott jogterületek közül a legnagyobb (hiszen hét féléven keresztül fogjátok tanulni), és az egyik legváltozatosabb is: a személyiségi jogoktól kezdve, a családjog, öröklési jog kérdésein keresztül, a szerződések, károkozás, szerzői jog, illetve a különböző méretű gazdasági társaságok szabályrendszerét is tartalmazza, elsődlegesen a személyi és vagyoni forgalom főbb aspektusaival ismerkedhettek meg általa. A Diákkör tevékenységének egyik pillére szorosan kapcsolódik ezekhez a szabályrendszerekhez, hiszen minden héten előadásokat szervezünk, amelyekre valamely jogterület szakértőit hívjuk meg, akik a legkülönbözőbb jogászi hivatásrendeket képviselik, szoktunk felkérni többek közt ügyvédeket, bírákat, vállalatvezetőket, kodifikátorokat, valamint egyetemi oktatókat is; egyik prioritásunk, hogy félévente legalább egy olyan előadót is vendégül lássunk, aki korábban a Diákkör életében részt vett titkárként, demonstrátorként, vagy valamilyen egyéb módon. Az előadásokon a hagyományosabb témák mellett nagy hangsúlyt kapnak a digitalizációval, innovációval kapcsolatos kérdéskörök is, mint pl. az önvezető autók kártérítési felelőssége, vagy éppen a mesterséges intelligencia jogalanyisága. Második pillérként a közösségi életet emelném ki, amit az utóbbi években folyamatosan igyekeztünk fejleszteni. A félévi alakuló üléseinket követően beüléseket szoktunk szervezni, az őszi félévben pedig valamelyik belföldi nagyvárosban szoktunk 1-2 napos csapatépítőket tartani, az előző években többek között Győrbe és Egerbe is ellátogattunk ennek keretében. Tavasszal pedig a Bécsben évente megrendezésre kerülő, ECTIL kártérítési és biztosítási jogi konferenciára látogatunk el, ahol minden évben Prof. Dr. Menyhárd Attila, a Polgári Jogi Tanszék vezetője tartja meg a magyarországi kártérítési jog változásaival kapcsolatos előadását; illetve városnézés, közösség-építés is a program részét képezi. Harmadik pillérként az előző tanév őszi szemeszterében a demonstrátorok egy részével kötelmi jogi jogesetmegoldó alkalmakat kezdtünk szervezni a másodévesek számára; ennek a motivációját a 2017-től érvényes új tanterv adta, amelynek keretében a kötelmi jog általános része önálló vizsgaként kerül számonkérésre, és amely vizsga nagy nehézségeket okozott a hallgatók körében. Ezt kompenzálta a demonstrátorok tevékenysége, a jogesetek megoldásához nyújtott segítség formájában. Ezt a pillért még kérdéses, hogy a 2020/21-es tanévben is tudjuk-e folytatni. A vírus szülte kényszerhelyzetben új alapokon működött tovább a TDK. Az eddigi megoldással szemben (azaz, hogy az ülések 60%-án kell részt venni ahhoz, hogy valaki taggá válhasson, ami a demonstrátori kinevezés előfeltétele is) azt tettük a tagság feltételévé, hogy a leendő tagok írjanak egy néhány oldalas cikket bármilyen polgári jogi témakörben. Ehhez kapcsolódóan pedig két online ülést is szerveztünk, amelyeken Kisfaludi András és Menyhárd Attila Professzor Urak részvételével beszéltünk meg néhányat a beérkezett dolgozatok közül. Öröm az ürömben, hogy ezeknek a cikkeknek köszönhetően tudjuk újjáéleszteni a Diákkör néhány éve működött folyóiratát, az évente egyszer publikálásra kerülő Civil Times-t, amely a demonstrátori kinevezéseket követően, előreláthatólag 2020 szeptemberének végén jelenik majd meg online. A következő tanévvel kapcsolatban még sok a bizonytalanság. Bízunk benne, hogy minél hamarabb sor kerülhet majd a személyes ülésekre; mindazonáltal a TDK felkészült arra is, hogy az üléseket online formában tartsuk majd meg. Bárhogyan is alakuljon az őszi félév, mi várunk Titeket nagy szeretettel az üléseinken, amelyek formájáról, illetve időpontjáról mindig megfelelő időben tájékoztatni fogunk Benneteket.Kérdéseitekkel forduljatok hozzánk bátran! Üdvözlettel: Furkó Dániel TDK titkárSzabó Laura TDK titkárhelyettes
Tovább
Jog a gyakorlatban – 2. hallgatói jogesetmegoldó szakmai tábor

Jog a gyakorlatban – 2. hallgatói jogesetmegoldó szakmai tábor

A Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének szervezésében 2019. május 3-5-e között második alkalommal kerül sor polgári jogi és büntetőjogi jogesetmegoldó szakmai tábor lebonyolítására. A szakmai tábor helyszíne a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának épülete (Tordai út/Calea Turzii 4).Egyetemünk egy két-három fős csapata az idei évben ellátogathat a Szakmai Táborba, s képviselheti karunkat a veseny során. A résztvevő hallgatók számára a szervezők biztosítanak szállást és étkezést.A tábor polgári joggal foglalkozó részének idei témái: elévülés és jogvesztés, bírói szerződésmódosítás, adásvételAz ELTE ÁJK számára felajánlott helyekre a Polgári Jogi TDK és a Polgári Eljárásjogi TDK jelentkezést hirdet.Az érdeklődők az alábbi jelentkezési felület kitöltésével nyújthatják be részvételi szándékukat:https://goo.gl/forms/n7CgNBSi6RfztAQ92A jelentkezéseket március 1-e, éjfélig várjuk!A Szakmai Táborról: http://jog.sapientia.ro/hu/konferenciak-rendezvenyek/jog-a-gyakorlatban-2-hallgatoi-jogesetmegoldo-szakmai-tabor
Tovább
Kari TDK Konferencia – Eredmények

Kari TDK Konferencia – Eredmények

2018. november 9-én 9:00-kor került megrendezésre a Kari TDK Konferencia Polgári Jogi Tagozata, melyen tizenöt versenyző mutatta be kutatási eredményeit.A kari forduló nyomán az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) az alábbi hallgatók képviselhetik Egyetemünket:
  • Pásztélyi Emese
  • Bihary Dániel
  • Szabó Bálint
  • Szécsényi Gergely
  • Kolláth Mihály Gábor
  • Tran Róbert
Gratulálunk a színvonalas előadásokhoz és sok sikert kívánunk az OTDK-ra kijutó hallgatóknak! 
Tovább
Bizalmi vagyonkezelés és családjog

Bizalmi vagyonkezelés és családjog

A Polgári Jogi TDK következő ülésének Dr. Subasicz Éva egyéni ügyvéd lesz a vendége, aki a bizalmi vagyonkezelésről fog előadást tartani!Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!Helyszín: ELTE ÁJK – I. tanteremIdőpont: 2018. november 15. 16:00
Tovább

Bemutatkozás

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör egy dinamikusan fejlődő diákszervezet, amely mind szakmai, mind közösségi téren kiemelkedő Karunkon. A Szladits Szeminárium ad otthont állandó üléseinknek minden csütörtök délután, amelyeken a polgári jog széles spektrumát lefedjük a meghívott előadóinknak köszönhetően, akik rendszerint érdekes és egyetemi tananyagon túlmutató előadásokkal készülnek. Az őszi szemeszterben szó lesz például az Európai Unió versenyképességéről és a szellemi alkotásokról, az új választottbírósági törvényről, fogyasztóvédelemről, faktoringról, versenyjogról. Emellett több olyan alkalmat is szervezünk, ahol az egyetem utáni pályaválasztási lehetőségekről és a jogi szakmán belüli piacképességről lesz szó.

A rendszeres üléseken kívül minden tavasszal ellátogatunk egy kártérítési jogi konferenciára Bécsbe, valamint részt veszünk az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity versenyen. A versenyeken túl szervezünk intézmény- és tárgyaláslátogatást, valamint perszimulációs lehetőségeket.

A szakmai eseményeken túl minél több közösségi programot szeretnénk biztosítani idén is, így például csapatépítő és orientációs hétvégét tartunk az új és régi TDK tagok számára.

Könyvtár