PJ TDK – Záró TDK ülés

PJ TDK – Záró TDK ülés

A szemeszter záró ülésén kihirdetjük, hogy a 2017/18-as tanév tavaszi szemeszterében kik nyerték el a TDK tagságot, valamint összesítjük a hallgatói értékelések alapján, hogy melyik előadás nyerte el leginkább az érdeklődők tetszését.Ezt követően sor kerül a TDK új titkárának és titkárhelyettesének megválasztására. A TDK Szabályzat vonatkozó rendelkezései megtalálhatók az alábbi linken: http://pjtdk.elte.hu/szabalyzat/A választás után áttekintjük, hogy milyen témák lesznek a következő félév ülésein, valamint hogy milyen fakultatív programok várhatók.Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!Facebook esemény link.
Tovább
PJ TDK – Dr. B. Szabó Gábor – Társasági adózás, bvk és offshore

PJ TDK – Dr. B. Szabó Gábor – Társasági adózás, bvk és offshore

Következő ülésünkön Dr. B. Szabó Gábor, az Ecovis Hungary senior partnere, a STEP Hungary egyik alapítója és titkára, valamint a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja lesz a vendégünk.Az alábbi témavázlat mentén halad majd az előadás:1. Az „offshore” jelentése és tételes jogi megjelenése, illetve annak hiánya • angolszász nézőpont: minden offshore, ami nem brit vagy amerikai • zsurnalisztikai nézőpont: offshore = adócsalás • gazdasági indokoltság (adótervezés, adóelkerülés, adócsalás) • szolgáltató iparág • a „magyar offshore”: 1994-2005 • versenyelőny – „harmful tax competition”2. Deoffshorizáció – az államok nemzetközi közösségeinek ellentámadása (EU, OECD) • teljes transzparencia – „total control” • AML • Automatic Exchange of Tax Information (USA – FATCA; OECD/EU – CRS) • tényleges tulajdonosi nyilvántartások (register of beneficial owners)3. A bizalmi vagyonkezelés (BVK), mint egy lehetséges és kölcsönösen elfogadható megoldás4. A BVK történeti áttekintése • lényeg: a tulajdonjog megkettőződése: jogi és kedvezményezetti tulajdonos • versengő pozíció az örökléssel szemben • vitatott eredet, bár a jogtörténészek nagyjából angolszász gyökereket tekintik meghatározónak • római jogi gyökerek (XII táblás törvények: fiducia, usus, usu fructus; fideicomissum, dominium duplex) • angolszász gyökerek (use; trust, equity: a tárgyi jog igazságtalanságának feloldása a méltányosság eszközeivel ——-> morális és nem jogi alapú igazságszolgáltatás) • a középkori kánonjog, mint transzmitter mechanizmus a római és az angol jog között • iszlám jog: wakf (500 évvel az angol trust kialakulása előtt!; feltehetően római jogi hatások eredményeként is fejlődött, bár tényleges gyökereit a Szaszanida, azaz Újperzsa Birodalomban vélik felfedezni) • magyar jogtörténeti előzmények (hitbizomány, bizomány, letét, megbízás, külkereskedelmi bizomány) • számos ország jogrendszerében megjelenő jogintézményről beszélünk, azaz nem egy angolszász unicummal van dolgunk (az EU tagországai között többnek van ilyen vagy ehhez hasonló jogintézménye, mint ahánynak nincsen); mitől működőképes?5. A bvk. gazdasági indokoltsága • tervezett generációváltás • jog az üzleti titokhoz (privacy), a megszerzett vagyon védelméhez (asset protection) és a hatékony adótervezéshez (tax efficiency)6. A hatályos hazai szabályozás dióhéjban7. A BVK és az öröklési jog viszonyaTovábbi érdekes publikációkat és információkat találhattok az alábbi honlapokon: www.primustrust.hu https://ecovis.hu/bizalmi-vagyonkezelesSok szeretettel várunk minden érdeklődőt holnap 16 órától!Facebook esemény link.
Tovább
PJ TDK – Vaskuti Gergely – Gyermekvédelem

PJ TDK – Vaskuti Gergely – Gyermekvédelem

Következő ülésünkön Vaskuti Gergely lesz a vendégünk, aki az ELTE ÁJK Kriminológia doktori programjának állami ösztöndíjasa, doktori témája pedig a “Prostitúció, gyermekprostitúció és a gyermekvédelem Magyarországon”.Az előadó széleskörű tapasztalattal rendelkezik a gyermekvédelem területén. Előadása során bemutatja a Chance Programot is, amelynek keretén belül nehezen kezelhető fiataloknak és családjaiknak nyújtanak segítséget egy Srí Lankai élményterápiás utazás során. A programban pszichológusként, mentorként és csoportvezetőként dolgozik.A Chance Programról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashattok: http://www.chanceprogram.huAz előadó Élménypszichológia c. TEDx előadását pedig az alábbi linkre kattintva tekinthetitek meg: https://www.youtube.com/watch?v=PiIHHuwl0zcVárunk mindenkit sok szeretettel csütörtökön 16 órától!Facebook esemény link.
Tovább
PJ TDK – Dr. Gordán Gábor – Faktoring

PJ TDK – Dr. Gordán Gábor – Faktoring

Következő ülésünkön Dr. Gordán Gábor, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje lesz a vendégünk.A „Faktoring” című előadása az alábbi témaköröket öleli fel:1. A faktoring fogalma 2. A faktoring szereplői 3. A faktoring fajtái, árazása 4. Felmondási szabályok 5. A kölcsönszerződés szabályainak megfelelő alkalmazása 6. A fakoring előnyei, hátrányai 7. Kinek ajánlott a faktoringSok szeretettel várunk mindenkit csütörtökön 16 órától!
Facebook esemény link.
Tovább

Bemutatkozás

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör egy dinamikusan fejlődő diákszervezet, amely mind szakmai, mind közösségi téren kiemelkedő Karunkon. A Szladits Szeminárium ad otthont állandó üléseinknek minden csütörtök délután, amelyeken a polgári jog széles spektrumát lefedjük a meghívott előadóinknak köszönhetően, akik rendszerint érdekes és egyetemi tananyagon túlmutató előadásokkal készülnek. Az őszi szemeszterben szó lesz például az Európai Unió versenyképességéről és a szellemi alkotásokról, az új választottbírósági törvényről, fogyasztóvédelemről, faktoringról, versenyjogról. Emellett több olyan alkalmat is szervezünk, ahol az egyetem utáni pályaválasztási lehetőségekről és a jogi szakmán belüli piacképességről lesz szó.

A rendszeres üléseken kívül minden tavasszal ellátogatunk egy kártérítési jogi konferenciára Bécsbe, valamint részt veszünk az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity versenyen. A versenyeken túl szervezünk intézmény- és tárgyaláslátogatást, valamint perszimulációs lehetőségeket.

A szakmai eseményeken túl minél több közösségi programot szeretnénk biztosítani idén is, így például csapatépítő és orientációs hétvégét tartunk az új és régi TDK tagok számára.

Könyvtár