Felhívás a Kari TDK Polgári Jogi Tagozatában való részvételre

Felhívás a Kari TDK Polgári Jogi Tagozatában való részvételre

FELHÍVÁS

a 2018/2019. évi tanév őszi szemeszterében tartandó

Kari Tudományos Diákköri Konferencia Polgári Jogi Tagozatában való részvételre

A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi KarCím: 1053 Budapest Egyetem tér 1-3.A rendezvény várható időpontja: 2018. november 9. (péntek)I. A részvétel feltételeiA kari tudományos diákköri konferencián, majd sikeres szereplés esetén a XXXIV. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében:http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_melleklet.pdfA Polgári Jogi Tagozatba csak olyan dolgozattal lehet nevezni, amelyet a Polgári Jogi Tudományos Diákkör tagja vagy valamely a Karon működő szakkollégium vagy diákszervezet civilisztikai tanulmányi egységében tag hallgató készített és a vonatkozó formai követelményeknek megfelel. A Polgári Jogi Tudományos Diákkör tagsági feltételeit a Diákkör Szabályzatának 3. §-a tartalmazza: http://pjtdk.elte.hu/szabalyzat/II. A jelentkezés és a részvétel meneteA kari tudományos diákköri konferencia Polgári Jogi Tagozatába a titkar@pjtdk.elte.hu címre küldött e-mailben lehet jelentkezni 2018. szeptember 30. 23:59-ig. Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség.Az e-mailben az alábbi adatokat kell megadni:
  • -Szerző neve
  • -Szak
  • -Tagozat
  • -Eddigi aktív félévek száma
  • -Szerző e-mail címe
  • -Melyik TDK keretein belül kíván indulni a Kari TDK Konferencián?
  • -A Kari TDK Konferenciára nevezni szándékozott pályamunka címe
  • -A témavezető neve
  • -A témavezető beosztása
  • -Szeretné-e a konferencián bemutatandó dolgozatot a kari TDK Szabályzat 28. §-a alapján később mint szakdolgozat elfogadtatni?
A pályamunkát és a rezümét 2018. október 31. 23:59-ig kell elküldeni pdf formában a titkar@pjtdk.elte.hu címre.III. A pályamunka és a rezümé formai és tartalmi feltételeiA kari TDK konferencián olyan pályamunkával és rezümével lehet csak részt venni, amely megfelel XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának: http://otdk.hu/media/uploads/allam1melleklet.pdfIV. A bírálat rendjeLásd a kari felhívás V. pontját:  https://www.ajk.elte.hu/content/felhivas-kari-tdk-n-valo-reszvetelre.t.4482 A felhívás IDE kattintva letölthető.
Tovább
Szemeszternyitó TDK ülés

Szemeszternyitó TDK ülés

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Polgári Jogi TDK nyitó ülésére csütörtökön, 16 órakor!A félév első alkalmán szó lesz… – a következő szemeszter szakmai programjáról – üléseink témáiról – a kari TDK fordulóról – különböző versenyeinkről, szakmai rendezvényeinkről – közösségi programjainkról – a TDK taggá, valamint a demonstrátorrá válás folyamatáról.Az ülés helyszíne: Szladits Szeminárium (PJ Tanszék) Az ülés Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/735464446785779/
Tovább
PJ TDK – Záró TDK ülés

PJ TDK – Záró TDK ülés

A szemeszter záró ülésén kihirdetjük, hogy a 2017/18-as tanév tavaszi szemeszterében kik nyerték el a TDK tagságot, valamint összesítjük a hallgatói értékelések alapján, hogy melyik előadás nyerte el leginkább az érdeklődők tetszését.Ezt követően sor kerül a TDK új titkárának és titkárhelyettesének megválasztására. A TDK Szabályzat vonatkozó rendelkezései megtalálhatók az alábbi linken: http://pjtdk.elte.hu/szabalyzat/A választás után áttekintjük, hogy milyen témák lesznek a következő félév ülésein, valamint hogy milyen fakultatív programok várhatók.Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!Facebook esemény link.
Tovább
PJ TDK – Dr. B. Szabó Gábor – Társasági adózás, bvk és offshore

PJ TDK – Dr. B. Szabó Gábor – Társasági adózás, bvk és offshore

Következő ülésünkön Dr. B. Szabó Gábor, az Ecovis Hungary senior partnere, a STEP Hungary egyik alapítója és titkára, valamint a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja lesz a vendégünk.Az alábbi témavázlat mentén halad majd az előadás:1. Az „offshore” jelentése és tételes jogi megjelenése, illetve annak hiánya • angolszász nézőpont: minden offshore, ami nem brit vagy amerikai • zsurnalisztikai nézőpont: offshore = adócsalás • gazdasági indokoltság (adótervezés, adóelkerülés, adócsalás) • szolgáltató iparág • a „magyar offshore”: 1994-2005 • versenyelőny – „harmful tax competition”2. Deoffshorizáció – az államok nemzetközi közösségeinek ellentámadása (EU, OECD) • teljes transzparencia – „total control” • AML • Automatic Exchange of Tax Information (USA – FATCA; OECD/EU – CRS) • tényleges tulajdonosi nyilvántartások (register of beneficial owners)3. A bizalmi vagyonkezelés (BVK), mint egy lehetséges és kölcsönösen elfogadható megoldás4. A BVK történeti áttekintése • lényeg: a tulajdonjog megkettőződése: jogi és kedvezményezetti tulajdonos • versengő pozíció az örökléssel szemben • vitatott eredet, bár a jogtörténészek nagyjából angolszász gyökereket tekintik meghatározónak • római jogi gyökerek (XII táblás törvények: fiducia, usus, usu fructus; fideicomissum, dominium duplex) • angolszász gyökerek (use; trust, equity: a tárgyi jog igazságtalanságának feloldása a méltányosság eszközeivel ——-> morális és nem jogi alapú igazságszolgáltatás) • a középkori kánonjog, mint transzmitter mechanizmus a római és az angol jog között • iszlám jog: wakf (500 évvel az angol trust kialakulása előtt!; feltehetően római jogi hatások eredményeként is fejlődött, bár tényleges gyökereit a Szaszanida, azaz Újperzsa Birodalomban vélik felfedezni) • magyar jogtörténeti előzmények (hitbizomány, bizomány, letét, megbízás, külkereskedelmi bizomány) • számos ország jogrendszerében megjelenő jogintézményről beszélünk, azaz nem egy angolszász unicummal van dolgunk (az EU tagországai között többnek van ilyen vagy ehhez hasonló jogintézménye, mint ahánynak nincsen); mitől működőképes?5. A bvk. gazdasági indokoltsága • tervezett generációváltás • jog az üzleti titokhoz (privacy), a megszerzett vagyon védelméhez (asset protection) és a hatékony adótervezéshez (tax efficiency)6. A hatályos hazai szabályozás dióhéjban7. A BVK és az öröklési jog viszonyaTovábbi érdekes publikációkat és információkat találhattok az alábbi honlapokon: www.primustrust.hu https://ecovis.hu/bizalmi-vagyonkezelesSok szeretettel várunk minden érdeklődőt holnap 16 órától!Facebook esemény link.
Tovább

Bemutatkozás

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör egy dinamikusan fejlődő diákszervezet, amely mind szakmai, mind közösségi téren kiemelkedő Karunkon. A Szladits Szeminárium ad otthont állandó üléseinknek minden csütörtök délután, amelyeken a polgári jog széles spektrumát lefedjük a meghívott előadóinknak köszönhetően, akik rendszerint érdekes és egyetemi tananyagon túlmutató előadásokkal készülnek. Az őszi szemeszterben szó lesz például az Európai Unió versenyképességéről és a szellemi alkotásokról, az új választottbírósági törvényről, fogyasztóvédelemről, faktoringról, versenyjogról. Emellett több olyan alkalmat is szervezünk, ahol az egyetem utáni pályaválasztási lehetőségekről és a jogi szakmán belüli piacképességről lesz szó.

A rendszeres üléseken kívül minden tavasszal ellátogatunk egy kártérítési jogi konferenciára Bécsbe, valamint részt veszünk az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity versenyen. A versenyeken túl szervezünk intézmény- és tárgyaláslátogatást, valamint perszimulációs lehetőségeket.

A szakmai eseményeken túl minél több közösségi programot szeretnénk biztosítani idén is, így például csapatépítő és orientációs hétvégét tartunk az új és régi TDK tagok számára.

Könyvtár