Polgári Jogi Jogklinika

A Jogklinika a vizsgaidőszakra, valamint a nyári szünetre való tekintettel jelenleg nem fogad megkereséseket! Megértésüket köszönjük!

Kapcsolat:  jogklinika@ajk.elte.hu

A Jogklinika a Polgári Jogi Tudományos Diákkör és az Agrárjogi Tudományos Diákkör szervezésében a Bibó István Szakkollégiummal, valamint a Joghallgatók Önképző Szervezetével való együttműködésben jött létre azzal a szándékkal, hogy interaktív kapcsolatot teremtsen a jogászképzés és a társadalom között. A program célja a segítségre szorulók támogatása mellett az, hogy a részt vevő hallgatók a megszerzett tapasztalataik révén társadalmi problémákra érzékeny, az általuk elvállalt ügyekért felelős szakemberekké váljanak. A jogklinika polgári jogi, azon belül is elsősorban ingatlanjogi ügyekre fókuszál.

Kinek és miért érdemes a Jogklinikához fordulnia?

A Jogklinika egy alapvető célja az, hogy a szűk anyagi mozgástérrel rendelkező, kevéssé tájékozott ügyfeleknek segítséget nyújtson azzal, hogy jogi problémáikban lehetővé teszi az előrelépést. Ennek keretében a Jogklinikához forduló ügyfél elsősorban arra számíthat, hogy egy az ügyét vélhetően előremozdító, ingyenes szakvéleményt kap. Ezt a szakvéleményt joghallgatók készítik, de munkájukat minden esetben egy, a területen jártas oktató mentorálja.

Milyen ügyekkel fordulhatok a Jogklinikához?

A Jogklinika profiljába elsősorban ingatlanjoggal kapcsolatos ügyek tartoznak. Ennek megfelelően különösen az alábbi kérdésekben tudunk segíteni:

  • ingatlanok tulajdonjogával, megszerzésével kapcsolatos ügyek
  • ingatlanok használatával, bérletével kapcsolatos ügyek
  • ingatlanokra vezetett végrehajtásokkal kapcsolatos ügyek
  • ingatlanokkal kapcsolatos szomszédjogi és birtokviták
  • ingatlanokat terhelő jogokkal (zálogjog, haszonélvezet, szolgalom stb.) kapcsolatos ügyek
  • ingatlanok öröklésével kapcsolatos ügyek
  • ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos ügyek
  • ingatlanok felosztásával, egyesítésével, átminősítésével kapcsolatos ügyek
  • ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ügyek

Mennyiben segíti elő a Jogklinika működése a jogászképzést?

A jogklinika program egy olyan jogi oktatásmódszertani forma, amely a tapasztalati tanuláson alapszik, és az egyes tudáselemek horizontális összekapcsolására épül. A jogklinika a hallgatókat társadalmi problémákra érzékennyé, az adott ügyért felelőssé teszi; megtanítja őket kommunikálni az ügyfelekkel, hogy az ügyek mögött megtapasztalják az egyéni sorsokat; kapcsolatot mutat számukra a jogterületek között, és képessé teszi őket gyakorlati jogászi feladatok ellátására is; valamint megismerteti őket az önkéntességgel, a társadalmi felelősségvállalás egy formájával. A program valós jogesetek megoldását várja el a benne részt vevő diákoktól, összekapcsolja a már mozaikszerűen megszerzett ismereteiket.

Hogyan fordulhatok a Jogklinikához, és mi történik ezután?

Ügyféltájékoztató és tanácsadás iránti kérelem

Belépési és titoktartási nyilatkozat (a Jogklinika munkájában résztvevő hallgatóknak)

 

A Jogklinika szervezői:

000

A Jogklinika megvalósításában együttműködik:

000