ThumbVegleges

Nem vagyoni kártérítés – PROJEKT

A Polgári Jogi Tanszék szervezésével a Tudományos Diákkör keretén belül kutatócsoport indul, melynek tárgya a nem vagyoni kártérítés/sérelemdíj témakörében született ítéletek meghatározott szempontok szerint történő feldolgozása és elemzése. A projekt célja egy olyan adatbázis építése, amely komplexen rendszerezi és áttekinthetővé teszi a témában hozott jogerős bírói döntéseket.

A kutatómunka során a hallgatók betekintést nyerhetnek a legújabb joggyakorlatba, valamint átfogó tudást szerezhetnek a személyiségi jogokkal kapcsolatos alapvető polgári jogi kérdésekről.

Várjuk minden polgári jog iránt érdeklődő hallgató jelentkezését emailben a nvkkutatocsoport@gmail.com címre!

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 25. (vasárnap)

Hozzászólások