ThumbVegleges

OTDK jelentkezés a Polgári Jogi Szekcióba

Kedves Jelentkezők!
 
Szeptember 28. 23:59-ig (!!!) kell megküldenetek a jelentkezéseteket a kari fordulóra. A kari fordulót november 7-én rendezi meg a Kar, amely fordulóról tovább lehet jutni az OTDK-ra, aminek helyszíne Miskolc lesz.
 
A jelentkezéshez a következő adatokat kell megküldeni:
– Szerző(k) neve(i)
– Szak (jogász, politológus stb.)
– Tagozat (nappali, levelező stb.)
– Eddigi aktív félévek száma
– Szerző e-mail címe
– Melyik TDK keretein belül indulna (Polgári Jogi TDK stb.)
– Pályamunka címe
– Témavezető(k) neve(i)
– Témavezető beosztása (professor emeritus, egyetemi tanár stb.)
– Szeretné-e a konferencián bemutatandó dolgozatot a kari TDK Szabályzat 28. §-a alapján később mint szakdolgozat elfogadtatni? (igen vagy nem)
 
Fontos, hogy szeptember 28-ig szeretnénk megkapni e-mailben a dolgozat rövid rezüméjét max. 300 szavas hosszúságban. Az összefoglalónak tartalmaznia kell a kutatás eredményeit, valamint a levonható következtetések rövid kivonatát.
A rezümét papír alapon, 3 példányban is le kell adni a tanszéki titkárságon a TDK titkár (Sárhegyi István) nevére ügyfélfogadási időben. Ennek határideje szintén szeptember 28.
 
A dolgozat nevezésének FELTÉTELE, hogy a dolgozatot a TDK keretein belül kell megírni, így CSAK TDK TAGOK nevezhetnek.
 
A felhívás előbb idézett része:
“A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka (TDK
dolgozat), amely a graduális képzési idő alatt, valamely a karon aktívan működő tudományos
diákkör berkein belül, annak szakmai támogatásával, önképzési céllal készült. “
 
Amennyiben szeretne jelentkezni egy jelenleg nem PJ TDK tag az OTDK-ra, úgy köteles a PJ TDK tagjává válni. Erről további információ a TDK titkárától kapható.
 
Határidő: 2016. szeptember 28. 23 óra 59 perc
A határidő JOGVESZTŐ!
 
Jelentkezni a PJ TDK titkáránál lehet a fenti adatok megküldésével a titkar@pjtdk.elte.hu címre!
 
Minden jelentkezőnek sok sikert kívánunk a versenyen!

Hozzászólások