000

PJ TDK – Dr. Gondán-Evetovits Andrea – Határon átnyúló házassági ügyek

Következő ülésünkön dr. Gondán-Evetovits Andrea lesz a vendégünk, aki a Budai Központi Kerületi Bíróság polgári ügyszakán dolgozik bíróként. Az előadással kapcsolatban bírónő küldött egy rövid gondolatébresztőt, így a résztvevők áttekinthetik, hogy miről lesz szó az ülés folyamán:

“A „nemzetközi” házasságok egyre gyakoribbá válásával egyre nő a nemzetközi házasságok felbontásának száma. Mivel a házassági ügyek az emberek legbelsőbb személyi viszonyainak tekinthetőek, ezért a felek érdekeltek abban, hogy a házassággal kapcsolatos jogvitájuk a számukra lehető legkedvezőbb módon kerüljön elbíráslásra, melyet a különböző nemzeti bíróságok eljárása illetve az egyes államok eltérő anyagi jogszabályai biztosíthatnak. A házassági ügyek elbírálásakor egyfajta előny (ami adódhat az államok eltérő jogrendszerén vagy az igényérvényesítő számára a földrajzi közelségen, az anyanyelv ismeretén is alapulhat) akkor érvényesíthető, ha ismert, hogy mikor melyik állam rendelkezik joghatósággal, az eljáró bíróság milyen jog alkalmazására jogosult/köteles illetve egyáltalán mely jogforrás alapján kell e kérdéseket eldönteni. Az előadásommal egyfajta iránytűt kívánok adni a jogalkalmazóknak, hogy a határon átnyúló házassági ügyek útvesztőjében minél jobban kiismerjék magukat.
Az előadás az alkalmazandó jogforrások közül részletesebben a 2201/2003/EK rendelet házassági ügyekre vonatkozó rendelkezéseinek, annak joggyakorlatának valamint a 1259/2010/EU rendelet bemutatására irányul.”

Sok szeretettel várunk mindenkit csütörtökön 16 órától a Somló auditóriumban!

Facebook esemény link.

Hozzászólások