000

PJ TDK – Dr. B. Szabó Gábor – Társasági adózás, bvk és offshore

Következő ülésünkön Dr. B. Szabó Gábor, az Ecovis Hungary senior partnere, a STEP Hungary egyik alapítója és titkára, valamint a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja lesz a vendégünk.

Az alábbi témavázlat mentén halad majd az előadás:

1. Az „offshore” jelentése és tételes jogi megjelenése, illetve annak hiánya
• angolszász nézőpont: minden offshore, ami nem brit vagy amerikai
• zsurnalisztikai nézőpont: offshore = adócsalás
• gazdasági indokoltság (adótervezés, adóelkerülés, adócsalás)
• szolgáltató iparág
• a „magyar offshore”: 1994-2005
• versenyelőny – „harmful tax competition”

2. Deoffshorizáció – az államok nemzetközi közösségeinek ellentámadása (EU, OECD)
• teljes transzparencia – „total control”
• AML
• Automatic Exchange of Tax Information (USA – FATCA; OECD/EU – CRS)
• tényleges tulajdonosi nyilvántartások (register of beneficial owners)

3. A bizalmi vagyonkezelés (BVK), mint egy lehetséges és kölcsönösen elfogadható megoldás

4. A BVK történeti áttekintése
• lényeg: a tulajdonjog megkettőződése: jogi és kedvezményezetti tulajdonos
• versengő pozíció az örökléssel szemben
• vitatott eredet, bár a jogtörténészek nagyjából angolszász gyökereket tekintik meghatározónak
• római jogi gyökerek (XII táblás törvények: fiducia, usus, usu fructus; fideicomissum, dominium duplex)
• angolszász gyökerek (use; trust, equity: a tárgyi jog igazságtalanságának feloldása a méltányosság eszközeivel ——-> morális és nem jogi alapú igazságszolgáltatás)
• a középkori kánonjog, mint transzmitter mechanizmus a római és az angol jog között
• iszlám jog: wakf (500 évvel az angol trust kialakulása előtt!; feltehetően római jogi hatások eredményeként is fejlődött, bár tényleges gyökereit a Szaszanida, azaz Újperzsa Birodalomban vélik felfedezni)
• magyar jogtörténeti előzmények (hitbizomány, bizomány, letét, megbízás, külkereskedelmi bizomány)
• számos ország jogrendszerében megjelenő jogintézményről beszélünk, azaz nem egy angolszász unicummal van dolgunk (az EU tagországai között többnek van ilyen vagy ehhez hasonló jogintézménye, mint ahánynak nincsen); mitől működőképes?

5. A bvk. gazdasági indokoltsága
• tervezett generációváltás
• jog az üzleti titokhoz (privacy), a megszerzett vagyon védelméhez (asset protection) és a hatékony adótervezéshez (tax efficiency)

6. A hatályos hazai szabályozás dióhéjban

7. A BVK és az öröklési jog viszonya

További érdekes publikációkat és információkat találhattok az alábbi honlapokon:
www.primustrust.hu
https://ecovis.hu/bizalmi-vagyonkezeles

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt holnap 16 órától!

Facebook esemény link.

Hozzászólások