KonyvtarVegleges

Felhívás a Kari TDK Polgári Jogi Tagozatában való részvételre

FELHÍVÁS

a 2018/2019. évi tanév őszi szemeszterében tartandó

Kari Tudományos Diákköri Konferencia Polgári Jogi Tagozatában való részvételre

A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 1-3.

A rendezvény várható időpontja: 2018. november 9. (péntek)

I. A részvétel feltételei

A kari tudományos diákköri konferencián, majd sikeres szereplés esetén a XXXIV. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében:

http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_melleklet.pdf

A Polgári Jogi Tagozatba csak olyan dolgozattal lehet nevezni, amelyet a Polgári Jogi Tudományos Diákkör tagja vagy valamely a Karon működő szakkollégium vagy diákszervezet civilisztikai tanulmányi egységében tag hallgató készített és a vonatkozó formai követelményeknek megfelel. A Polgári Jogi Tudományos Diákkör tagsági feltételeit a Diákkör Szabályzatának 3. §-a tartalmazza: http://pjtdk.elte.hu/szabalyzat/

II. A jelentkezés és a részvétel menete

A kari tudományos diákköri konferencia Polgári Jogi Tagozatába a titkar@pjtdk.elte.hu címre küldött e-mailben lehet jelentkezni 2018. szeptember 30. 23:59-ig. Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség.

Az e-mailben az alábbi adatokat kell megadni:

  • -Szerző neve
  • -Szak
  • -Tagozat
  • -Eddigi aktív félévek száma
  • -Szerző e-mail címe
  • -Melyik TDK keretein belül kíván indulni a Kari TDK Konferencián?
  • -A Kari TDK Konferenciára nevezni szándékozott pályamunka címe
  • -A témavezető neve
  • -A témavezető beosztása
  • -Szeretné-e a konferencián bemutatandó dolgozatot a kari TDK Szabályzat 28. §-a alapján később mint szakdolgozat elfogadtatni?

A pályamunkát és a rezümét 2018. október 31. 23:59-ig kell elküldeni pdf formában a titkar@pjtdk.elte.hu címre.

III. A pályamunka és a rezümé formai és tartalmi feltételei

A kari TDK konferencián olyan pályamunkával és rezümével lehet csak részt venni, amely megfelel XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának: http://otdk.hu/media/uploads/allam1melleklet.pdf

IV. A bírálat rendje

Lásd a kari felhívás V. pontját:  https://www.ajk.elte.hu/content/felhivas-kari-tdk-n-valo-reszvetelre.t.4482

 

A felhívás IDE kattintva letölthető.

Hozzászólások