45364207_2511215758919706_1403106274471575552_n

Kari TDK Konferencia – Polgári Jogi Tagozat

2018. november 9-én kerül megrendezésre a Kari TDK Konferencia, melynek Polgári Jogi Tagozatára szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MENETREND:

9.00 – Bangó Henrietta: A Magáncsőd – Gyógyír a végrehajtás ellen(?)

9.20 – Bihary Dániel Tamás: A szindikátus szerződés napjainkban

9.40 – Gál Fanni: „Van-e jogom beleszólni?”, avagy a gyermek véleménynyilvánításhoz és meghallgatáshoz fűződő joga a New York-i Gyermekjogi Egyezmény alapján, különös tekintettel a Szolnoki Törvényszéken való érvényesülésükre

10.00 – Huszár Daniella: A hozzátartozó elvesztése, illetve súlyos sérülése során fellépő igények megítélése a joggyakorlatban

10.20 – Kolláth Mihály Gábor: A sajtó-helyreigazítás magyarországi kritikája a XXI. század technológiai változásainak tükrében

Szünet

11.00 – Kósa Dorottya: Információhiányból eredő kockázatok kezelése a vállalatfelvásárlások során.

11.20 – Pásztélyi Emese: Horizontális megállapodás vertikális segítséggel, avagy az A-B-C összejátszások

11.40 – Süli Richárd Ferenc: Elismerhető-e a természet jogképessége?

12.00 – Szabó Bálint: Az üzleti titok magánjogi védelme a 2016/943 irányelv átültetése után

12.20 – Szelicsán-Szajáni Laura Erzsébet: Ásó, kapa, nagyharang? – A házasság felbontása Magyarországon

Szünet

13.00 – Szepesi Szonja: Közvetett áldozatok közvetlen sérelme – A hozzátartozói kárigények múltja, jelene és jövője

13.20 – Takács Enikő Dominika: A gyógyulási esély elvesztése mint kár

13.40 – Tran Róbert Péter: A jogalkotással okozott kárért való felelősség

14.00 – Szécsényi Gergely: Az ingó tulajdonjog-fenntartás a nemzetközi jogegységesítő törekvések fényében

14.20 – Szécsényi Gergely: A Familienpool mint a családi vagyon egyben tartásának és hosszútávú megőrzésének eszköze

RÉSZVÉTEL IGAZOLÁSA:

– ha valaki TDK-titkárként, versenyzőként vagy opponensként részt vesz valamelyik tagozat programjában, akkor ezzel a tagozat időtartamára eső óralátogatási kötelezettségét teljesíti;
– ha valaki hallgatóságként vesz részt valamelyik tagozat ülésén, akkor ő ezzel abban az esetben teljesíti a tagozat időtartamára eső óralátogatási kötelezettségét, ha azon tanszék által szervezett tagozat ülésére megy, amelyik az adott szemináriumot szervezi.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Hozzászólások